Política de privacidade e protección de datos.

En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos están incluídos nun ficheiro propiedade de Bodegas Martín Codax, S.A.U., procedendo estes ou de fontes accesibles ao público ou foron subministrados por vostede e poden ser utilizados para o envío de información sobre os nosos produtos. Así mesmo informámoslle que pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición no número de fax 986.526.901, no correo electrónico comercial@martincodax.com ou na seguinte dirección: BODEGAS MARTIN CODAX, S.A.U. – Burgáns, 91 -36633 Cambados (Pontevedra), facendo constar o seu nome e dirección de correo electrónico e achegando unha copia do seu D.N.I.